Om System Flex


System Flex har i mange år specialiseret sig i køkkener og inventarserier, hvor der stilles særlige brugerkrav til inventaret.

Denne specialviden om rigtige og ergonomiske inventarindretninger kommer til rig udfoldelse i alle køkkenkonstruktionerne.
 
System Flex køkkener er et resultat af samarbejdet mellem danske ergoterapeuter, fysioterapeuter, arkitekter, handicaporganisationer og slutbrugere.

Inventarserierne ligner i udseende traditionelle køkkener, men de indeholder et væld af ergonomiske detaljer, der kommer brugeren til gode. 

System Flex er derfor ideel til senior-, ældre-, handicap- og plejeboliger, hvor der stilles store krav til fl exibilitet og holdbarhed.
 
Når et køkken tegnes til f.eks. ældreboliger, er det usandsynligt, at de kommende brugeres særlige krav kendes. Hvis sådanne krav skal imødekommes i almindelige køkkener, kræver det omkostningstunge ændringer. I System Flex køkkensystemer ændres højderne let og enkelt, alene ved hjælp fra brugeren eller tilknyttede personer.
 
Sker der senere hen ændring af brugerbehov, eller sker der brugerskift, ændres køkkenet igen til de nye behov.
 
Anvendes System Flex i genoptræningskøkkener, foregår alle højdeændringer trinløst variable, enten manuelt med håndsving eller elektronisk med el-drift, alt efter kundeønske og økonomi.
 
Alle mobile skabselementer på hjul er udformet således, at de frit kan køre ind under sarge og bordplader, selv når bordpladerne er »sat« ned til »kørestolshøjde«. Skabe kan reguleres op og ned, vaske, komfurer og ovne kan højdeændres efter behov, lige nøjagtig til den enkelte brugers egen højde.
 
System Flex rummer en mængde andre detaljer, der er egnede til, at hjælpe brugeren igennem hverdagens arbejde. Overalt er der taget hensyn til de særlige vilkår, som ældre og handicappede kan have i deres køkken og hjem. Man kan derfor sige, at System Flex på kort og lang sigt, er en attraktiv og økonomisk løsning på køkken og inventarløsninger, overalt.
 
Med venlig hilsen